PALVELUT

IDEARIKASTA SUUNNITTELUA KAIKKEEN MEDIAAN

Kiinnostuitko, kysy lisää: 050 410 4900.

Asiakaslehdet

Asiakaslehtien tehtävä

Mikä tekee asiakaslehdestä hyvän ja toimivan? Tähän kysymykseen vastataksemme on pureuduttava asian ytimeen, eli asiakaslehden funktioon. Erilaisten asiakas- ja järjestölehtien pääasiallinen tarkoitus on yleensä imagon rakentaminen. Muita lehdille annettuja tehtäviä ovat yrityksen tai järjestön tiedotuskanavana toimiminen, kohderyhmien muistuttaminen palveluista, tuotteista tai tapahtumista ja jäsenistön yhteenkuuluvuuden tunteen luominen. Asiakaslehti on parhaassa tapauksessa tehokas ja kestävä osa yrityksen tai yhteisön markkinointiviestintää – se auttaa pysymään mielessä konkreettisesti.

Ideaflow on erinomainen kumppani, kun asiakaslehdelle etsitään uutta ilmettä. Meiltä löytyy kokemusta muun muassa seuraavanlaisista projekteista:

  • Painetut asiakaslehdet
  • Digitaaliset asiakaslehdet
  • Asiakaslehden ilmeen uudistus

Laatuun ja tasokkaaseen sisällön tuottoon kannattaa panostaa. #toimivaamainontaa

Mistä on hyvät jäsenlehdet tehty?

Hyvä asiakaslehti tehdään kohdeyleisö mielessä. Laadukas sisältö, visuaalisesti miellyttävä ja mieleenjäävä ilme sekä helppolukuisuus ovat asioita, jotka varmistavat viestin perillemenon. Parhaassa tapauksessa laadukas asiakaslehti säästetään ja siihen palataan pitkänkin ajan jälkeen. Kannattaa siis panostaa laatuun ja tarjota asiakkaalle jotain muistijäljen jättävää, sillä erilaisten sidosryhmälehtien, kuten ammattilehtien ja järjestölehtien parissa viihdytään pitkäänkin. Ne ovat asiakkaille ja yhteisön jäsenille mieluisia ja ne koetaan yleensä viihdyttäviksi ja hyödyllisiksi. Näin ollen niiden mahdollisuus vaikuttaa on myös suuri. Asiakaslehti on siis todellinen voimavara ja ihan omanlaisensa tapa viestiä yhdistyksen tai yrityksen arvoista ja palveluista. Se sitouttaa jäsenistöä yrityksen tai yhteisön ideologiaan. Pidetty jäsenlehti on todellinen yhteisömarkkinoinnin kulmakivi julkaisijalleen.

Minkälaista sisältöä jäsenlehti välittää?

Vaikka asiakaslehden keskeinen tehtävä on toimia sisältömarkkinoinnin välineenä, on asiakkaan aliarvioimista vältettävä. Totta kai voidaan olettaa, että lehti markkinoi julkaisijansa tuotteita ja näyttää sen toiminnan positiivisessa valossa, mutta suora ja kainostelematon mainosteksti koetaan yleisesti epäkiinnostavana ja sen yli hypitään surutta. Laatuun ja tasokkaaseen sisällön tuottoon kannattaa panostaa. Artikkelit pelkästä yrityksen tai järjestön erinomaisuudesta ovat puuduttavaa luettavaa, mutta aihepiirin laajentaminen aidosti ja taidokkaasti herättää lehden saajan kiinnostuksen ja pidentää lehden parissa vietettyä aikaa. Kannattaa siis pelotta tarttua aiheisiin, jotka liittyvät yhteisön toiminta-alueeseen löyhästi, vaikka ne eivät suoranaisesti edistäisikään myyntiä tai levittäisi tietoisuutta jostakin järjestön ydintoimialueesta. Tee lehdestäsi siis kiinnostava ja uteliaisuutta ruokkiva.

Asiakaslehdet ovat erinomainen työkalu imagon rakennukseen ja asiakkaiden sitouttamiseen.

Ideaflow – Asiakaslehtien ammattilainen

Tasokkaan journalistisen sisällön lisäksi myös sidosryhmälehden visuaalinen toteutus on tärkeässä osassa, kun halutaan luoda lehti, joka ei päädy välittömästi paperinkeräykseen. Kannen tulee olla huomion herättävä, muttei tyylitön ja sisältö on hyvä esittää tavalla, joka on paitsi selkeä, myös visuaalisesti kaunis. Kun sisältöön on panostettu, ei kannata heittää tehtyä työtä hukkaan, vaan varmistaa, että artikkelit pääsevät oikeuksiinsa tasokkaan taittotyön avulla.

Ideaflown ydinosaamiseen kuuluu asiakaslehtien suunnittelu ja toteutus. Meillä on vuosien kokemus visuaalisesti vetoavien ja raikkaiden sidosryhmälehtien rakentamisesta aina ideoinnista taittoon asti. Lehden journalistinen tasokkuus pääsee oikeuksiinsa kun suunnittelutyö on kunnossa. Teemme teille ja ennen kaikkea asiakaskunnallenne sopivat valinnat fontista visuaalisiin elementteihin ja taittoon – aina ajoissa ja tietenkin tinkimättömällä ammattitaidolla.

Jos kaipaat asiakaslehdellesi osaavaa taittajaa ole yhteydessä vaikka heti ja pyydä tarjous. Tartumme mielellämme isompiinkin haasteisiin!

Ideaflow on tehokas ja ketterä helsinkiläinen mainostoimisto, joka sijaitsee Töölössä. Tehdään yhteistyötä!